rast_bg

Koncepti i talentit

ggg111

SIBER

Koncepti i talentit

Humanizmi si origjina-risi dhe zhvillimi i ngurtësisë dhe fleksibilitetit

Burimet njerëzore janë burimi më i vlefshëm i kompanisë.Njerëzit janë një nga faktorët aktivë dhe krijues në një kompani.Në një masë të madhe suksesi i kompanisë varet nga suksesi i menaxhimit të burimeve njerëzore.Burimet njerëzore mund të shndërrohen në kapital njerëzor përmes alokimit, trajnimit, stimujve dhe zhvillimit.Është konkurrenca thelbësore e kompanisë ashtu si kapitali valutor dhe kapitali material.Përmes gati 30 viteve zhvillim, kompania ka formuar vlerat thelbësore të menaxhimit të burimeve njerëzore të "orientuar nga njerëzimi, inovacioni dhe zhvillimi i ngurtësisë dhe fleksibilitetit".Bazuar në parimet bazë të "etikës, aftësisë, zellit dhe performancës", kompania ka krijuar politikat dhe procedurat shkencore të burimeve njerëzore Perfect "përzgjedhja, kultivimi, përdorimi dhe mbajtja".